Hormoon-ontwrigters // Endocrine Disruptors

Endocrine Disruptors

 Hormoon-ontwrigters

 

(Scroll down for English version)

 

Deesdae is dit moeilik om blootstelling aan chemikalieë in die omgewing te vermy. Indien jy, soos baie mense wat bekommerd is oor die gesondheid en welstand van hul familie en die planeet, organiese kosse eet, nie plaagdoders en kunsmis in jou huis en tuin gebruik nie en jou blootstelling aan lugbesoedeling beperk deur eerder in die natuur te oefen as in ‘n lugversorgde gimnasium, kan dit teleurstellend wees om te hoor dat selfs organiese groente soms skadelike chemikalieë bevat – ‘n gevolg van besproeiing deur besoedelde grondwater. Jou pogings is natuurlik nie verniet nie, want elke bietjie maak uiteindelik ʼn verskil, maar die hartseer werklikheid is dat ons wêreld so geïnfiltreer geraak het met mensgemaakte stowwe dat dit byna onmoontlik geraak het om blootstelling daaraan te vermy – maak nie saak waar op die planeet jy jouself bevind nie.

Die impak wat hierdie chemikalieë in die omgewing op menslike gesondheid en ontwikkeling het, is ‘n groot bron van kommer vir gesondheidsowerhede wêreldwyd. Van spesiale belang is die uitwerking daarvan op die endokriene stelsel, die stelsel van kliere en hormone wat verantwoordelik is vir liggaamlike prosesse wat wissel van fetale ontwikkeling, breinfunksie en reproduktiewe gesondheid, tot bloedsuiker-balans, slaap, gemoed en verteringsprosesse. Die effek van hierdie sogenaamde hormoon-ontwrigters is subtiel maar die gevolge kan verreikend wees. Hulle saai verwoesting op verskeie maniere. Sommige boots spesifieke hormone na, party verhoog of belemmer hormoonproduksie en ander meng in met hul vermoë om effektief boodskappe te stuur. Vroeë puberteit, onvrugbaarheid, geboortedefekte, verlaagde IK en immuniteit, miskrame en impotensie is net ‘n paar van die moontlike newe-effekte wat verband hou met endokriene ontwrigting. Die mees kommerwekkende aspek van hierdie stowwe is egter dat dit ongebore babas en ontwikkelende jong kinders is wat die ergste geraak word wanneer dit kom by blootstelling.

Die volgende is twee hormoon-ontwrigters wat algemeen voorkom asook maniere om hulle te vermy:

Kwik wat voorkom in seekos en rooivleis wat afkomstig is van diere wat besmette vismeel gevoer is, of van gewasse wat verbou is in kwik-besmette grond en amalgaam stopsels.

Hoewel dit ‘n natuurlik voorkom, word kwikvlakke in die omgewing verhoog deur mynboubedrywighede, die brand van fossielbrandstowwe en die onoordeelkundige hantering van mediese en tandheelkundige afvalprodukte. Dit bereik dan ons waterbronne en oseane in die vorm van metielkwik, waar dit meer gekonsentreerd raak in die kosse wat ons eet soos wat daar hoër opbeweeg word in die voedselketting. Dit beteken basies dat kwikvlakke eksponensieel toeneem wanneer spesies wat bv. kwikbesmette alge en plankton eet, op hul beurt geëet word deur groter visse. Wanneer ons dan weer die roofvisse eet, word die vlakke van kwik selfs meer gekonsentreerd in ons liggame.

– Vermy oormatige blootstelling deur eerder kleiner nie-roofvisspesies (sardientjies, garnale, stokvis, skelvis, ansjovis of oesters) of verboude vis soos salm of forel te eet en gebruik visolie (omega 3) aanvullings van betroubare verskaffers wat toets vir kwik.

– Jou slagter of vleisverskaffer mag dalk nie eerstehandse kennis dra oor die tipe voer wat gebruik is vir die diere waarvan jy die vleis koop nie, maar deur vrae te vra, skep jy ten minste ʼn bewustheid wat miskien later kan lei tot positiewe veranderinge, veral as daar genoeg kliënte is wat kommer uitspreek oor die kwessie.

– Gesels met jou tandarts oor die gebruik van alternatiewe vulsels en veilige verwyderingsopsies vir bestaande stopsels as jy bekommerd is oor die veiligheid van amalgame wat kwik bevat.

Bisfenol-A (BPA) en ftalate (plastiseerders) is chemikalieë wat voorkom in baie huishoudelike produkte, wat wissel van houers waarin kos gestoor word tot kleefplastiek, die voering van blikkies, bababottels, fopspene, tandringe, plastiek speelgoed en gegeurde sepe en rome.

Hormoonontwrigters loog uit die plastiek na die inhoud van die houers of word ingeneem wanneer babas en kleuters daaraan kou. Aangesien die meeste voedsel een of ander tyd in aanraking kom met plastiek gedurende vervaardiging, verpakking en verskeping, is dit byna onmoontlik om ʼn mate van blootstelling te vermy, maar dit kan wel beperk word op die volgende maniere:

– Moenie kos gaarmaak of verhit in die mikrogolf in plastiekhouers of dit bedek met kleefplastiek nie, aangesien hitte die migrasie van chemikalieë na kos en vloeistof aanhelp. Gebruik eerder hittebestande glas of keramiek en hou in gedagte dat ‘mikrogolf-veilig’ verwys na die veiligheid van die houer, nie die verbruiker nie! Dit is veral belangrik vir veiligheid met babakos en melk.

– Stoor kos en oorskiet in glashouers, veral as dit sure bevat of vetterig is.

– Probeer so ver moontlik etes tuis maak eerder as om gereeld restaurantkos, wegneemetes en kitsmaaltye te eet.

– Koop babaprodukte wat vry is van BPA en ftalate. Laat babas eerder tande sny op natuurlike kosse en ontmoedig kinders van jongs af om plastiek items in hul monde te sit.

– Gebruik skoonheidsprodukte en toiletware wat gemaak is sonder kunsmatige geur- en kleurmiddels en lees etikette om te kyk of dit ftalate en BPA bevat.

– Vermy verwerkte en verpakte voedsel so ver as moontlik. Selfs vars groente en vrugte wat in polistireen en kleefplastiek verpak is, kan van die chemikalieë absorbeer.

– Was plastiekhouers en -gereedskap in lou water eerder as die skottelgoedwasser om die uitloging van chemikalieë te verminder.

– Alhoewel herwinning ʼn edele gewoonte is, is dit raadsaam om eerder ou plastiekhouers gereeld te vervang as om dit onbepaald te hergebruik.

Oorweeg ‘n ontgiftings-program wat jou liggaam sal help om van oortollige swaar metale en sintetiese hormone ontslae te raak:

– Cilantro (koljander), wat in ʼn vloeistofvorm beskikbaar is, is ‘n effektiewe cheleermiddel vir kwik.

– Lusern (alfalfa), chlorella en spirulina bevat chlorofil wat die lewer help om van gifstowwe ontslae te raak.

– 1-2 Teelepels Bentonietklei wat met water gemeng word en twee tot drie maal per dag tussen maaltye (en weg van aanvullings en medikasie) geneem word, is bevorderlik vir eliminasie.

– Verhoog ook jou inname van kruisdraende groente soos broccoli, Brusselse spruite, kool en blomkool, sowel as swawelryke kosse soos uie en knoffel.

– Alpha lipoïensuur (beskikbaar is in kapsule-vorm), is ‘n baie effektiewe swaar-metaal cheleerder en kan boonop die bloed-breinskans oorsteek.

– N-Asetiel sisteïen (beskikbaar as ACC200) is ‘n swawelbevattende aminosuur wat ook help met die binding en uitskeiding van swaar metale.

Onthou – moenie ʼn bangprater wees nie! Deel eerder kennis en raad wees ʼn verskilmaker.

 

Endocrine Disruptors

 

These days it is hard to avoid exposure to chemicals in the environment.

If, like many people who are concerned about the health and wellbeing of their family and our planet, you eat organic foods, avoid using pesticides and chemical fertilisers in your home and garden, and limit your exposure to airborne pollutants by opting to exercise in nature rather than stick it out in an air-conditioned gym, it might be disheartening to learn that even organic foods sometimes contain harmful chemicals – a result of being irrigated by contaminated ground water. Your efforts are of course not in vain, as every little bit will eventually make a difference, but the sad reality is that our world has become so infiltrated by manmade substances that it is almost impossible to avoid exposure to some extent, no matter where on the planet you may be.

The effects of environmental chemicals on human health and development have become a major concern for health authorities worldwide. Of special concern is the impact some of these chemicals have on the endocrine system, the system of glands and hormones responsible for bodily processes ranging from foetal development, brain function and reproductive health to blood sugar balance, sleep, mood and digestion. The changes caused by hormone disruptors are subtle, yet profound. They wreak havoc by imitating certain hormones, increasing or decreasing the production of some and interfering with the signalling capacity of others. Early onset of puberty, infertility, birth defects, lowered IQ and immunity and miscarriage are just some of the side effects associated with endocrine disruption. What is most alarming is that the unborn and young are most at risk when it comes to exposure.

These are two common hormone disruptors and suggestions on how to avoid them:

Mercury: found in seafood, some livestock fed on contaminated fish meal, plants grown in mercury-contaminated soil, mercury-based paints and amalgam dental fillings.

Although it is a naturally occurring heavy metal, mercury is released into the environment in the form of methyl mercury as a result of mining activities, the burning of fossil fuels and uncontrolled disposal of dental waste products. Once it reaches our water supplies and oceans, its presence in the food chain is increased through a process called bio-magnification. This basically means that mercury levels are increased exponentially as species which feed on mercury contaminated algae and plankton are eaten by larger predatory fish. When we eat the predatory fish, the levels of mercury become even more concentrated in our systems.

– Avoid overexposure by rather opting for farmed fish, smaller non-predatory fish (sardines, shrimp, hake, haddock, anchovy, oysters or farmed salmon) and use fish-oil (omega 3) supplements from trusted suppliers who do reliable testing for mercury.

– Your butcher or meat supplier may not have firsthand knowledge of the type of feed the meat you buy has been raised on, but asking questions will at least create awareness and may even lead to future changes if enough customers show concern about the issue.

– If you are worried about the safety of dental amalgams containing mercury, speak to your dentist about using alternative fillings and safe removal options for existing fillings.

Bisphenol-A (BPA) and Phthalates (plasticisers): these chemicals are found in many household products, ranging from food storage containers, plastic wrap, the lining of tins and cans, baby bottles, pacifiers, teethers, plastic toys and some soaps and lotions.

These chemicals can leach from plastics into food, liquids and the mouths of babies and toddlers when they suck or chew on them. Since most foods come into contact with plastic at some time during the manufacturing, packaging and shipping process, it is likely that contamination is unavoidable to some extent, but overexposure can be limited in the following ways:

– Do not heat or cook foods in the microwave oven in plastic containers or covered with cling wrap, as heat increases the migration of chemicals into foods and liquid. Rather use heat resistant glass or ceramic and bear in mind that microwave-safe refers to the safety of the container, not the user! This is especially important where baby foods and milk are concerned.

– Store food and leftovers in glass containers, especially if they are acidic or fatty.

– Choose home-cooked meals made with fresh ingredients over take-aways, restaurant food and ready-made processed foods.

– When buying baby products, opt for BPA and phthalate-free. Rather teeth babies on natural foods and discourage children from putting plastic items into their mouths from a young age.

– Use fragrance-free beauty products and toiletries and read labels to check for the presence of phthalates and BPA.

– Avoid packaged foods as far as possible, even fresh foods packaged in polystyrene and cling wrap can become contaminated.

– Wash plastic containers and utensils in lukewarm water rather than the dishwasher, as the heat encourages leaching of chemicals.

– While recycling is admirable, it is recommended that you replace old plastic cookware and containers rather than re-using them indefinitely.

Consider a detoxification program aimed at ridding your body of excess heavy metals and endocrine disruptors:

– Cilantro (coriander) has been found to be an effective chelating agent for mercury and is available in a liquid form.

– Alfalfa, chlorella and spirulina contain chlorophyll which detoxifies the liver and are also powerful chelating agents.

– Encourage elimination by drinking 1-2 teaspoons of bentonite clay mixed with water three times a day in between meals and away from supplements or medication.

– Increase your intake of cruciferous vegetables such as broccoli, brussel sprouts, cabbage and cauliflower as well as sulphur rich foods such as onions and garlic.

– Alpha lipoic acid, available in supplement form, is a very good heavy metal chelator and is able to cross the blood-brain barrier.

– N-Acetyl Cysteine (ACC200) is a sulphur-containing amino acid that is capable of binding to and excreting heavy metals.

Remember – don’t be a scaremonger, instead share solutions to help others become stronger and live longer.